Valószínűleg minden olvasónk lakott már olyan lakásban, házban, ahol MOFÉM csaptelepeket szereltek fel. A MOFÉM Zrt. egyben a D-ÉG Zrt. egyik legutóbbi, saját neve alatt megjelenő termékcsoportjának, a D-ÉG csaptelep családnak is gyártója. Milyen színvonalat képviselt és képvisel jelenleg a vállalat a piacon? Milyen célkitűzéseik vannak? Kérdéseinkre Luka János vezérigazgató válaszolt.

 

- MOFÉM patinás magyar cég. Melyek történetének fontosabb állomásai?

- A MOFÉM jogelődjét – egy osztrák-német érdekeltségű céget – 1900-ban alapították. A vállalat működése során számtalan alkalommal változtatta meg profilját. A második világháború előtt részben hadianyagok, részben pedig fegyverek gyártása jellemezte: mint Hubertus Vadásztöltény Gyár volt ismert Magyarországon és külföldön egyaránt. Később a profil némileg módosult, bár a koreai háborúban még használták az itt gyártott lőszereket. A teljes fordulat 1955-ben következett be, amikor a hadianyaggyártás megszűnt, békésebb termékek kerültek előtérbe. Itt gyártottak először Magyarországon hűtőgép-kompresszorokat, fejőgépeket, kávéfőző gépet, presszógépet, ami jól mutatja azt, hogy az itt dolgozó szakemberek milyen széles spektrumát képviselték a szerelvénygyártásnak. 1962-ben a gyárat a magyarországi szerelvénygyártás centrumának jelölték ki, és a hasonló profilú gyárakat – függetlenül attól, az országban merre helyezkedtek el – beleolvasztották. Megkezdődött a vizes szerelvények gyártása, nem csak Mosonmagyaróváron, hanem a budapesti és az esztergomi gyáregységben is – a gyártáshoz szükséges technológiák is onnen származtak. A következő változás időpontja a ’70-es évek elejére esik, amikor a MOFÉM egy svéd gyárral kooperálva, licenc alapján ipari szerelvényeket, golyóscsapokat kezdett gyártani. A kooperáció sikeres volt, azóta is tart. Az adott termékből több mint 30 millió darabot adtunk el, a meghibásodások, reklamációk száma pedig az eltelt 30 évben roppant kevés volt. De korszerűsítésre szükség van, ezért elvégeztük egy új golyóscsap család kifejlesztését, ami Flexum néven 2007 második negyedévében fog megjelenni a piacon.
A ’70-es évek vége, ’80-as évek eleje a fürdőszobai szerelvények látványos fejlődését hozta. A MOFÉM egy neves, de megszűnőben lévő osztrák cég technológiáit és gyártmányait vette át, ami hozzájárult ahhoz, hogy kooperációban Nyugat-Európában is megjelenjen a piacon, külföldi (nyugati) megrendelésre termeljen. A kooperációban részt vett a Csepel és a Kludi is, a kapcsolat több mint egy évtizeden keresztül tartott.

- A nyugati export akkoriban nem volt megszokott.

- Nem. Nyugati export csak a magyarországinál magasabb minőségi követelményeknek megfelelő termékek esetében volt lehetséges. Viszont ha egy gyár termékei e követelményeknek megfeleltek, az azt jelentette, hogya belföldi keresletre is ez a magasabb követelményszint lett érvényesítve. Egy gyárban ugyanis soha nem lehet kétfajta minőséget fenntartani hosszútávon. Bár az export jelentőségében kicsi volt, az összes árbevételen belül mintegy 5%-os, mindez elég volt ahhoz, hogy a Nyugat-Európában általánosan elfogadott minőséget előállítsuk. A fürdőszobai szerelvények esetében ez maga után vonta a megfelelő kivitelezést is. A legyártott csaptelepek alapvetően kézi megmunkálással készültek, és készülnek ma is. Így azt mondhatjuk, hogy exportra az a kézügyesség, az a szakmai kultúra került, amit a több mint 100 éves gyár dolgozói hordoztak, és ami tulajdonképpen a nyugati gyártási kultúrákból származott át hozzánk.
A következő fordulat 1992 októberében következett be: a privatizáció előkészítéseként a vállalat részvénytársasággá alakult át. A privatizációra ’93 decemberében került sor, a részvények 51 %-a osztrák, spanyol, ukrán és magyar befektetőknek, valamint a vállalat dolgozóinak tulajdonába került, és a cég a TEKA fürdőszobai divíziójának lett az egyik vállalata. Az idők során a tulajdonosi struktúrában is a legnagyobb szakmai háttérrel rendelkező résztvevő kezdett el dominálni: 2006-ra a TEKA csoport felvásárolta a részvényeknek majdnem 100%-át. A ’90-es évek közepe azzal telt, hogy a MOFÉM megtalálja azt a tevékenységet és profilt, ami fontos egyrészt a TEKA, másrészt a belföldi partnerek szempontjából is. A korábban igen széles gyártmányválaszték két ágazatra szűkült le, egyrészt a sajtolási technológia alapján kifejlesztett termékekre, másrészt megmaradtak a csoporton belül korábban is itt gyártott szerelvények. Változott a piaci orientáció is: míg korábban a MOFÉM főleg Magyarországra termelt, addig ma a fő stratégiai irány Közép- és Kelet-Európa: ezeket a piacokat innen látjuk el. A nálunk gyártott ipari szerelvények közé tartoznak a golyóscsapok mellett a radiátorszelepek, illetve kiegészítő szerelvényeket – kifolyószelep, bojlerszelep, sarokszeiep, csempeszelep, mosógéptöltő szelep – is készítünk.

- A MOFÉM gyártelep igen nagy. Van-e ennek logisztikai jelentősége a TEKA csoport termékei szempontjából?

- A gyár több mint 10 hektáron terül el, ami egyszerre lehet érték és jelentős költség is. Jelenlegi tevékenységünk nem igényei akkora területet, mint amekkorát egy más jellegű gyártás igényelt 50 évvel ezelőtt. Európában ma az a jellemző, hogy az ilyen profilú gyárakban egy fedél alatt, koncentráltan zajlik az összes termelési folyamat. Ebből a szempontból a mi felépítésünk hátrányosnak tekinthető, és célunk az, hogy a technológiák a lehető legkevesebb számú épületbe koncentrálódjanak. Az így felszabaduló épületeket valamilyen más módon fogjuk hasznosítani.
A gyárban jelenleg fellelhető alaptechnológiák a sajtolás és az öntés (kokillaöntés), illetve külön blokkban szerepel nálunk az automata forgácsolás, aminek végtermékei a divízió egészében megjelennek. Így nem csak a saját szerelvénypiacunkat látjuk el e termékekkel, hanem a divízióba is illeszkedik a tevékenységünk.
Az általában figyelembe vett termelési tényezők – terület, épület, gépek, emberek – közül a legfontosabb ennél a munkánál az emberi erőforrások minőségének a fenntartása. Ma már relatíve gyorsan be lehet szerezni mindenfajta gépi technológiát. Ennél jóval nehezebb megszabadulni mondjuk egy nem megfelelő épülettől vagy épületegyüttestől, mint ami a területünkön több helyen látható, de ha nincs megfelelő emberi, szakmai hozzáértés a termelésben, akkor mindez semmit sem fog érni. Ezért vigyázunk arra, hogy a szakmailag megfelelő embereket megbecsüljük, és megfelelően megtartsuk. Bár a létszám a privatizáció óta jelentősen 250 főre – csökkent, ez nem jelenti azt, hogy a termelés vagy a forgalom csökkent volna, hanem csak azt, hogy bizonyos tevékenységek nem a gyáron belül folynak, hanem a divízióban máshol, vagy külső, alvállalkozói környezetben. A kapacitásunkat a piacok számára releváns termelés köti le: nem az a fontos, hogy mindent legyártsunk, hanem az, hogy amit legyártunk, az megfelelő költségekkel, jó minőségben készüljön el, hogy – a vetélytársakat is figyelembe véve – gazdaságos legyen.

- Az utóbbi 20 év piaci bővülése hatására milyen változásokat kellett eszközölni a cégen belül?

- A piaci bővülést több formában lehet kielégíteni. Mi jelenleg Magyarországon a fürdőszobai szektorban 25-féle családot tudunk felsorakoztatni. Ebből ötöt gyártunk mi, a többit pedig a divízió más vállalatai, sőt, az általunk gyártott családok egyes darabjait (a konyhai szektorhoz tartozókat) is máshonnan kapjuk. Integrálódnunk kellett a divízió egészébe, és ezt meg is tettük. A divízión belüli profil megosztás pedig gyakorlatilag garantálja azt, hogy termékeink már nem csak Kelet- és Közép-Európába jutnak el, hanem a divízió exportja révén eljutnak Spanyolországtól Franciaországig, DélAmerikába, a Közel-Keletre, Észak-Afrikába. Nem közvetlenül szállítunk, hiszen például Dél-Amerika nem tekinthető hagyományosan magyar piacnak, de a terület Spanyolország szempontjából fontos mind történelmi, mind nyelvi, mind szokásbeli tényezők alapián: ezekben az országokban a TEKA nevű spanyol márka előnyös fogadtatásban részesül, és e márka egyes elemeinek gyártása nálunk történik. Nyilván nem próbálunk értékesítési szervezetet kiépíteni olyan országokban, ahol a divízió már jelen van, viszont törekszünk önállóan piacokat szerezni. Ezek egyike az orosz piac, ahol igen jelentős és dinamikus volt a fejlődés. Itt az jelent problémát, hogy mivel az ízlés területenként gyakran változik – így Kelet-Európában és Magyarországon sem esik egybe -, a fogantyúk és a kiegészítők terén például új termékválasztékot kellett kialakítanunk. Természetesen mindez az alaptermelést nem érinti, de plusz feladatot jelent mind a termelés, mind a logisztika számára, így nyilvánvalónak tűnik, hogy e szempontból a jövőben egy vállalat túlélésének egyik alapvető kérdése lesz az, hogy a logisztikát milyen szinten működteti. Míg korábban úgy tűnt, hogy egy cég azt értékesíti, amit megtermelt, ma inkább azt kell értékesíteni, amit a piac kér: és ezt a logisztika fordítja le a termelés és a beszerzés számára. Ha a gondolkodásnak ez a fajta átstrukturálódása nem történik meg egy vállalatnál, akkor nagy a veszélye annak, hogy felesleges dolgokat fog gyártani. Lényegesnek tartom tehát, hogy ez a fordulat bekövetkezzen, és a három termelő vállalattal rendelkező divízió keretei között működő MOFÉM számára alapvető fontosságú, hogy logisztikai platformja minden igényt tudjon kezelni az összes piacon, és ezt a termelő vállalatok számára is le tudja fordítani. Ehhez természetesen a nyelven, az informatikán felül a logisztikai szakértelemnek az óriási mértékű fejlődésére van szükség, mert a vevők tűrőképessége a kiszolgálás terén csökkenőben van. Példák sora igazolja azt, hogy külföldön még egy-egy drágább csaptelep kiszállítása sem várhat hetekig, egyre gyakoribb a 24 órás szolgáltatás. Ez ma Magyarországon még utópiának tűnik, de elképzelhető egy ilyen igénybeli változás, és mi szeretnénk ennek elébe menni, úgy működni, hogy partnereink képesek legyenek megfelelni a feladatnak. Előre kell tehát látnunk a várható igényeket.

- Milyen a cég – cégcsoport – pozíciója belföldön és külföldön?

- E szempontból is fontos kiemelni azt, hogy egy divízió részeként működünk, ami beletagolódik a TEKA csoportba, tehát a hátterünk mind pénzügyileg, mind a fejlesztések szempontjából biztosított: így gyorsabban tudunk reagálni a piaci változásokra, mint bármely magyar magánvállalkozás. Globális termelési versenynek kell megfelelni, így a termelő kapacitásokat is globálisan kell elhelyezni, oda, ahol az gazdaságosabb. A fejlesztések szempontjából a magyar piac az optimálisnál kisebb méretű, így fő szempontnak azt kell tekintenünk, hogy a termék a globális piac számára legyen megfelelő. De bárhol is folyjék a termelés, a termék eladására akkor van nagyobb esély, hogyha nagyobb a piaci lefedettség: ha nem csak egy országra koncentrál a gyártó, hanem exportja is van. Nálunk például a tavalyi évben az export olyan gyorsan növekedett, hogy az még a tulajdonosainkat is nagyon kellemesen meglepte: növekedésünk az export piacon meghaladta a 30%-ot. A növekedés struktúrájával is elégedettek lehetünk, hiszen bár a divízión belüli piacon az eladásaink csökkentek, viszont a külső, harmadik fél részére történő eladásaink jelentősen növekedtek. Ebben az évben ezt a pozíciót szeretnénk megtartani, illetve, ha van rá lehetőség, valamelyest erősíteni, hiszen ilyen kiugró eredményt nem lehet elérni minden évben.
A magyarországi piaci részesedésünkről azért nehézkes nyilatkozni, mert nem létezik olyan statisztika, amely a kiskereskedelmi forgalmat áruféleségenként lefedné, így a saját értékelésünkre tudok csak hagyatkozni, ami szerint vezető szerepet foglalunk el a piacon. Ezt igazolja például az, hogy míg az építőipari statisztika szerint a tavalyi évben a piac csökkent, addig a forgalmunk nőtt. Ez a részarány relatíve, azaz a többi szereplőhöz képest értendő, viszont egyes kiegészítő szerelvények esetében az abszolút többséget is elértük, tehát a piaci részesedésünk meghaladta az 50%-ot.
A külföldi pozíciónkat a divíziónk kapacitásai határozzák meg. Komoly figyelmet fordítunk az orosz piacra, ahol – annak nagy mérete miatt – részpiaci sikereket értünk el: az 5 milliós Szentpéterváron például a MOFÉM márka piacvezető, ugyanígy Moszkvában és környékén is. Az oroszországi vásárokon is sikerrel szoktunk szerepelni: örömmel tapasztalom, mennyire ismertek és elismertek termékeink. Azt is ki merem jelenteni, hogy Oroszországban egy magyar terméknek, ha az jó minőségű, általánosságban előnye van a többivel szemben: igen pozitív a magyar áruk fogadtatása, amit szerintem, más magyar cégeknek is ki kellene használnia.

- Kérem, röviden ismertesse a vállalat által forgalmazott termékeket!

- A MOFÉM két márkát forgalmaz, ezek a MOFÉM és a TEKA. A MOFÉM márka minden darabja nálunk készül, míg a TEKA termékeknek csak kis része. Cégünk a csaptelepek terén ebben az évben megkülönböztetett figyelmet fog fordítani a TEKA márkának a magyarországi, minél szélesebb körű elterjesztésére, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a termékválasztékunk szélesebb lesz. Egyrészt új egykaros csaptelepek bevezetését tervezzük, másrészt a közép kategória után a közép-felső kategóriában is szeretnénk jó pozíciót szerezni. Ehhez nyilván olyan nagyobb partnerek, nagyobb eladási pontok – áruházak, fürdőszoba szalonok – szükségesek, ahol a szélesebb választékot be tudjuk mutatni: ez jelentheti a legnagyobb előnyt más beszállítókkal szemben. Minél nagyobb spektrumát tudjuk lefedni a termékköröknek, annál inkább érdeke a partnerünknek egy beszállítótól rendelni az öszszes terméket. A piacnyerésre pedig reális esélyt látok, hiszen ha Európa más országaiban tudunk konkurálni a legnevesebb gyártókkal, akkor ez Magyarországon sem lehet másképp.
Mi jellemzően nagykereskedelmi csatornákon keresztül értékesítünk Magyarországon, és úgy tapasztaljuk, hogy nő a termékeink iránti kereslet. Bár kétkaros csaptelepeink is vannak, az egykaros csaptelepek választéka nagyobb, hiszen ma tendencia az Európában, hogy az emberek ennek a használatára térnek át. Ez az áttérés Magyarországon kisebb arányú, úgy látszik, itt az emberek erősebben ragaszkodnak a szokásokhoz, ami talán éppen a korábbi, kétfogantyús MOFÉM csaptelepek tartósságának, jó minőségének köszönhető. De a magyar piacon is megfigyelhető, hogy növekszik az egykaros csaptelepek aránya az eladásban. A választást inkább a megszokás, mint az árkülönbség határozza meg, de érdemes figyelembe venni egy másik szempontot is: azt, hogy a víztakarékosság hogyan oldható meg minél olcsóbb eszközökkel. Európában központi kérdés a vízzel való takarékosság és a víz minőségének a biztosítása, így az európai víz szabványnak való megfelelés kiemelten fontos a mi vállalataink számára is. Ezért egyrészt kritikusan kezeljük az anyagminőséget, elkerülendő, hogy a szerelvényeinkből bármilyen, a víz minőségét esetleg rontó anyagok oldódjanak ki, másrészt a kiegészítő szerelvényeket, amelyek hozzájárulnak a csaptelepek megfelelő működéséhez. Magyarországon ugyanis a vízkő komoly problémát jelent: ezért ajánljuk, “írjuk elő” a modern, egykaros csaptelepekhez a szűrővel ellátott sarokszelepeket.
Összefoglalva: 4 kétkaros és 20 egykaros csaptelep családot forgalmazunk, illetve svéd kooperáció keretei között golyóscsapokat – köztük az új fejlesztésű, a második negyedévben a piacra kerülő Flexum családot -, radiátorszelepeket és kiegészítő szerelvényeket szűrő sarokszelepet, kifolyószelepet, bojlerszelepet, csempeszelepet, mosógéptöltő szelepet, WC öblítőket, piszoár öblítőket, bűzelzárókat.

- Kérem, jellemezze a D-ÉG-gel történő együttműködést, ezen belűl értékelje a D-ÉG csaptelep családot és a további, más termékeket érintő együttműködés lehetőségeit! Mi a véleménye a brandépítésben való részvételről?

- A D-ÉG-gel történő szoros együttműködésünk két évvel ezelőtt kezdődött. Azóta rettentő gyors a növekedés, aminek én személy szerint is nagyon örülök, mert úgy érzem, hogy a két cégnek vannak azonos érdekei. Az egyik az, hogy az eladás megfelelő szakmai háttérrel történjen, mert számunkra nem megfelelő eladási pont az, ahol nincs szakmai tanácsadás: nem lehet úgy ajánlani sem a mi termékeinket, sem mást, ha hiányzik a megfelelő szakértelem. A D-ÉG-nél a szakmai felkészültséget kiemelten kezelik, sokat fektetnek be az aktuális tudás biztosítására: a növekedés is épp ezt bizonyítja. Másrészt, mivel a D-ÉG-nek a radiátor a fő profilja, ennek a gyártásában és forgalmazásában piacvezetők Magyarországon, fontosnak tartanám, hogy a mi radiátorszelepeink, mint magyar gyártású termékek, megjelenjenek az áruválasztékukban. Számítok továbbá a cégeink közti együttműködésben arra, hogya D-ÉG kiveszi részét az új golyóscsap család forgalmazásából is, hiszen a kooperáció hasonló termékeken keresztül kezdődött, és nagy örömömre a tavalyi évben azzal folytatódott, hogy D-ÉG márka név alatt egykaros csaptelepek kerültek forgalomba. A tavalyi évhez képest 2007-re jelentős forgalomnövekedést prognosztizálunk. Csak egy olyan terület van, ahol a D-ÉG termékskálában alacsony részarányt képviselünk: ez a kiegészítő szerelvények köre. Az idei év célkitűzése az, hogy ezekben a termékkörökben is megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével az együttműködés a továbbiakban szorosabbá válik. A D-ÉG-gel kialakult kapcsolatot ugyanis kiemelten kezeljük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a számukra fontos érdekeket figyelembe vegyük, akár egy-egy termék kialakításánál is, az együttműködés további bővülése érdekében. Természetesen igyekszünk a D-ÉG szakáruházak kiszolgálását javítani, illetve minél inkább figyelembe venni az arra vonatkozó érdekeket, hogy a D-ÉG áruválasztékán belül a mi skálánk teljes mértékig megtalálható legyen. Bizakodunk az együttműködésben külföldi piacok esetében is, akár olyan kombinációban, hogy a radiátor és a radiátorszelep tisztán magyar termékként kerüljön forgalomba. Ebben, mivel komoly partneri kapcsolatokkal rendelkezünk Kelet-Európában, jelentős lehetőséget látunk, és jelzem, hogy a konstrukcióra nyitottak vagyunk. Míg a többi partnerünkkel mint kereskedő céggel vagyunk kapcsolatban, addig a D-ÉG-nek az a specialitása, hogy egyben gyártó is, ezért úgy gondolom, hogy a két cég együttműködésében létrejöhet egy szinergia hatás, ami azt jelenti, hogy együtt erősebbek vagyunk.

- Köszönöm a beszélgetést!